• Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Zasady reżimu sanitarnego podczas odwiedzin pacjentów

Zasady reżimu sanitarnego podczas odwiedzin pacjentów

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, znosi obowiązek posiadania przez osoby odwiedzające pacjentów „Certyfikatu covidowego”.


Dyrekcja Szpitala przedstawia zasady wzmożonego reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów:


 • Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m. in. kataru, kaszlu, gorączki),
 • Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk,
 • Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos,
 • W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m od odwiedzanego pacjenta i innych osób przebywających w placówce,
 • Pacjenta może odwiedzić jednocześnie maksymalnie 1 osoba,
 • Personel oddziału odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości również w jej trakcie,
 • Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu z pacjentem, jak: przytulenie, uściski, pocałunki,
 • Preferowana jest forma odwiedzin na zewnątrz budynku, jeśli stan zdrowia pacjenta na to pozwala.

Powyższe zasady obowiązują wszystkie osoby odwiedzające, zarówno zaszczepione, ozdrowieńców, jak i osoby niezaszczepione.