• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność W Szpitalu uruchomiono Centrum Zdrowia Psychicznego

W Szpitalu uruchomiono Centrum Zdrowia Psychicznego

Z dniem 01.08.2020r. uruchomiono w Szpitalu w oparciu o umowę z NFZ Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 roku życia, z terenu miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonuje:

  • Oddział psychiatryczny IA
  • Oddział psychiatryczny IB
  • Oddział dzienny psychiatryczny
  • Poradnia zdrowia psychicznego
  • Zespół leczenia środowiskowego
Wszystkie komórki Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują na terenie szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123. Oddziały Psychiatryczne Szpitala udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Izba Przyjęć Psychiatryczna udziela świadczeń całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
Odział Psychiatryczny Dzienny udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00. Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego pod numerem tel. 44 635 82 94. W ramach Poradni funkcjonuje punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00. Pracownicy punktu będą udzielać informacji, przeprowadzać wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych, uzgadniać wstępny plan postępowania oraz wskazywać miejsce i termin uzyskania niezbędnego świadczenia, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.
Telefon kontaktowy do punktu zgłoszeniowo - koordynacyjnego: +48 788 951 333
Zespół Leczenia Środowiskowego będzie udzielał świadczeń w poniedziałki od godz. 7.25 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.25 do 15.