• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP


  1. Kierownik tel. 
  2. Ekspedycja tel. 
  3. Magazyn Medyczny tel. 

e-mail: apteka@

Kierownik apteki:

Mgr farmacji