• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

W skład Apteki Szpitalnej wchodzą:

 • Ekspedycja Leków Gotowych tel. 44 63 58 233
 • Pracownia Leku Recepturowego tel. 44 63 58 515
 • Pracownia Żywienia Pozajelitowego
 • Magazyn płynów infuzyjnych  i środków dezynfekcyjnych
 • Magazyn materiałów opatrunkowych i sprzętu jednorazowego użytku tel. 44 63 58 516

Usługi farmaceutyczne realizowane przez Aptekę Szpitalną:

 • zaopatrywanie oddziałów w leki gotowe, płyny infuzyjne, koncentraty do dializ, preparaty dezynfekcyjne, preparaty do żywienia enteralnego, preparaty do żywienia parenteralnego, materiały opatrunkowe, materiały szewne,
 • sprowadzanie leków w ramach importu docelowego
 • sporządzanie leków recepturowych
 • udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego
 • wydawanie leków w ramach Programów Lekowych NFZ

Rola Apteki Szpitalnej w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii:

 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych
  i wyrobów medycznych
 • nadzór nad prawidłowym przechowywaniem leków w oddziałach szpitalnych
 • formułowanie procedur wydawania produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych na oddziały szpitalne

 W Aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji.

 

Kierownik Apteki Szpitalnej

mgr farm. Dorota Szczytowska tel. 44 63 58 574

Z-ca Kierownika Apteki Szpitalnej

mgr farm. Joanna Kuźma tel. 44 63 58 574