• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Do zadań Apteki szpitalnej należy w szczególności:

  • zaopatrywanie komórek działalności podstawowej Szpitala w środki farmaceutyczne, materiały medyczne i sprzęt jednorazowego użytku,
  • wytwarzanie leków recepturowych,
  • udzielanie informacji o lekach,
  • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków,
  • nadzorowanie gospodarki lekami w szpitalu.

Kierownik:

mgr farm. Dorota Szczytowska

tel. 44 63 58 574


Ekspedycja - tel. 44 63 58 233

Magazyn sprzętu jednorazowego - tel. 44 63 58 516

e-mail: apteka@szpital-belchatow.pl