• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Do zadań Zespołu transportu medycznego należy wykonywanie na zlecenie oddziałów szpitalnych przewozu do innego podmiotu leczniczego pacjenta znajdującego się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, w celu kontynuowania leczenia. Transport odbywa się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego z udziałem ratownika lub ratownika i lekarza.

Nadzór organizacyjny nad zespołem transportu medycznego sprawuje Ordynator Szpitalnego oddziału ratunkowego.

Tel. 44 63 58 229 lub 44 63 58 226