• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Realizacja praw wynikających z art. 15-22 RODO będzie możliwa po wcześniejszym złożeniu stosownego wniosku przez dochodzącego swoich praw w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie w punkcie podawczym lub drogą elektroniczną.    

Wzór wniosku ma charakter pomocniczy i wystąpienie przez podmiot danych z żądaniem wynikającym z art. 15-22 RODO bez wykorzystania wzoru wniosku, pozostaje bez wpływu na konieczność realizacji praw podmiotu danych.

Przed realizacją żądań wynikających z art. 15-22 RODO konieczna jest weryfikacja tożsamości osoby występującej z żądaniem. W sytuacji, gdy osoba występuje z żądaniem drogą elektroniczną jej tożsamość uznaje się za potwierdzoną w szczególności w przypadku:

  • przesłania wniosku drogą elektroniczną na konto ePUAP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, poprzez pismo ogólne do podmiotu publicznego podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym; treść pisma ogólnego powinna zawierać dane z zakresu imienia i nazwisko wnioskującego, numeru PESEL, zakresu realizacji przysługujących praw z art. 15-22 RODO;
  • przesłania poprzez ePUAP, w formie załącznika wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku o realizację praw wynikających z art. 15-22 RODO” ze strony internetowej Szpitala; pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym;

Dostarczenie wniosku do punktu podawczego Szpitala metodą tradycyjną lub drogą elektroniczną bez podpisania wniosku profilem zaufanym, pozwoli rozpocząć prace administracyjne. Jednak ostateczne działania związane z realizacją praw, zostaną zrealizowane dopiero po bezpośredniej identyfikacji tożsamości osoby wnioskującej w pokoju nr 34 (Inspektor Ochrony Danych).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o realizację praw wynikających z art. 15-22 RODO 26.05.2022 odt 64,08 KB 4