• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Standard organizacyjny teleporady


Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ, wykonuje świadczenia medyczne określone w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki środowiskowej.

Zakres świadczeń:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem "Kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarza rodzinnego",
 2. zapobieganie, rozpoznawanie i leczenie chorób,
 3. wykonywanie badań profilaktycznych i diagnostycznych,
 4. orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby bądź opieki nad ciężko chorym,
 5. wystawianie stosownie do potrzeb skierowań do poradni specjalistycznych lub do Szpitala,
 6. zapewnienie środków transportu niezbędnych do wykonania świadczeń zdrowotnych,
 7. wystawianie zleceń na przejazdy środkiem transportu sanitarnego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń w tym zakresie i z powrotem,
 8. wnioskowanie na leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe,
 9. w uzasadnionych przypadkach udzielanie świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta,
 10. wystawianie zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 11. udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, chorym spoza obszaru działania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Do zadań Poradni medycyny pracy należy w szczególności:

 • przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych pracowników z zakresu medycyny pracy,
 • przeprowadzanie badań profilaktycznych uczniów,
 • wydawanie zaświadczeń do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Możliwości diagnostyczne.

Wszelkie badania zlecane przez lekarzy poradni są wykonywane na miejscu. Pacjenci mają szeroki dostęp do korzystania z usług Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Galeria zdjęć

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Standard organizacyjny teleporady 13.09.2021 pdf 2,85 MB 227