• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Zgłaszając się do szpitala należy posiadać:

 • skierowanie do Szpitala,
 • wyniki badań diagnostycznych,
 • karty informacyjne dotyczące przebytego leczenia,
 • dowód tożsamości,
 • emeryci i renciści - aktualna legitymacja emeryta, rencisty.

Posiadanie wyżej wymienionych dokumentów nie dotyczy pacjentów, którzy zgłaszają się lub są kierowani w trybie pilnym.

Wskazane jest posiadanie:

 • piżamy,
 • szlafroka,
 • obuwia domowego,
 • sztućce, kubek,
 • przyborów toaletowych.

Odzież osobista pacjenta może być przechowywana w magazynie szpitalnym. Pieniądze i przedmioty wartościowe można złożyć w depozycie Szpitala i otrzymać je za pokwitowaniem w dniu wypisu. Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego. Bezpośrednio po przyjęciu do oddziału należy powiadomić lekarza o posiadanych przez siebie lekach. Stosowanie ich musi być uzgodnione z lekarzem leczącym. Posiłki wydawane i spożywane są w salach chorych.

 Zasady przyjęcia pacjenta do szpitala

1. Szpital realizuje świadczenia zdrowotne w trybie nagłym lub planowym.

2. O trybie i terminie przyjęcia pacjenta do szpitala decydują wskazania medyczne.

3. Pacjentowi w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającemu natychmiastowego pozostawienia w Szpitalu, świadczenia udzielane są w trybie nagłym. Każdy chory wymagający niezwłocznej hospitalizacji powinien zgłosić się do Szpitalnego oddziału ratunkowego. W Szpitalnym oddziale ratunkowym jest też udzielana pomoc osobom przywiezionym przez zespół ratownictwa medycznego.

4. Jeżeli stan zdrowia pacjenta nie wymaga udzielenia świadczeń zdrowotnych w trybie nagłym, wówczas pacjent jest kwalifikowany do przyjęcia w trybie planowym i wpisany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia. Kolejność przyjęcia do wskazanego na skierowaniu oddziału wyznaczana jest z zachowaniem kolejności zgłoszenia. Nad prawidłowością prowadzenia kolejek oczekujących czuwa specjalnie powołany do tego Zespół Oceny Przyjęć.

Wypisy

1. Decyzję o wypisaniu pacjenta ze Szpitala podejmuje ordynator/kierownik oddziału.

2. Wypisanie pacjenta następuje w określonych przypadkach:

 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne,
 • na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia, albo życia lub zdrowi innych osób.

3. Osoba wypisana ze Szpitala odbiera kartę informacyjną z przebiegu leczenia szpitalnego oraz złożone do magazynu rzeczy chorych, rzeczy osobiste lub przedmioty wartościowe złożone do depozytu.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin odwiedzin 07.03.2022 pdf 685,1 KB 416
2 Regulamin pobytu rodzica/opiekuna dziecka hospitalizowanego w oddziale szpitalnym 29.10.2019 pdf 948,16 KB 723
3 Regulamin organizacyjny szpitala 10.06.2019 pdf 2,9 MB 556
4 Jak przygotować się do hospitalizacji 27.05.2019 pdf 5,66 MB 1137