• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP

Do zadań Centralnej sterylizatorni należy w szczególności:

  • sterylizacja i dezynfekcja materiałów i sprzętu medycznego według zasad i procesu technologicznego,
  • stała kontrola bakteriologiczna materiałów poddawanych procesom sterylizacji - monitoring,
  • dystrybucja środków dezynfekujących dla komórek organizacyjnych szpitala,
  • gospodarka bielizna operacyjną dla Bloku operacyjnego oraz dla Bloku porodowego szpitala.

Kierownik:

p.o. mgr Ewa Stefańska

tel. 44 63 58 453