• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna

Do zadań Centralnej sterylizatorni należy w szczególności:

 • sterylizacja i dezynfekcja materiałów i sprzętu medycznego według zasad i procesu technologicznego,
 • stała kontrola bakteriologiczna materiałów poddawanych procesom sterylizacji - monitoring,
 • dystrybucja środków dezynfekujących dla komórek organizacyjnych szpitala,
 • gospodarka bielizna operacyjną dla Bloku operacyjnego oraz dla Bloku porodowego szpitala.

Kierownik:

p.o. mgr Ewa Stefańska

tel. 44 63 58 453