• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Dyrektor
dr n. med. Andrzej Kowalski
tel. 446 358 200

Zastępca Dyrektora d/s Medycznych
lek. Damian Grzegorek
tel. 446 358 200

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
mgr Anna Krystek
tel. 446 358 467

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomiczno - Technicznych

mgr Paweł Czerwiński
tel. 446 358 441

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno - Kadrowych
mgr Ewa Zaleska
tel. 446 358 329