• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Dyrektor
mgr Dagmara Bednarek
tel. 446 358 200

Zastępca Dyrektora d/s Medycznych
dr n.med. Bogumiła Kempińska - Mirosławska
tel. 446 358 200

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
mgr Anna Krystek
tel. 446 358 442

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomiczno - Technicznych


tel. 446 358 441

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjno - Kadrowych
mgr Ewa Zaleska
tel. 446 358 329