• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP

Dyrektor
dr n. med. Andrzej Kowalski
tel. 446 358 200

Zastępca Dyrektora d/s Ekonomicznych | Główny księgowy
mgr Bożena Liberda
tel. 446 358 201

p.o. Zastępca Dyrektora d/s Medycznych
lek. Agnieszka Szpakowska
 tel. 446 358 200

Zastępca Dyrektora d/s Administracyjnych i Technicznych
mgr Wojciech Gwoździk
 tel. 446 358 201

Zastępca Dyrektora d/s Pielęgniarstwa
mgr Anna Krystek
 tel. 446 358 467