• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Głównym zadaniem Działu Obsługi Ambulatoryjnej Pacjenta jest kompleksowa obsługa ubezpieczonych osób zgłaszających się do Poradni Specjalistycznych i Poradni lekarza POZ, a także udostępnianie dokumentacji medycznej.


Kierownikiem Działu Obsługi Ambulatoryjnej Pacjenta jest mgr inż. Beata Mieszkalska, która sprawuje nadzór organizacyjny nad poradniami (tel. 44 63 58 235).

Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne funkcjonują w budynku głównym Szpitala oraz pawilonie A i B przy ul. Czaplinieckiej 123 w Bełchatowie.

Przy realizacji zadań związanych z diagnostyką, poradnie specjalistyczne wykorzystują szeroko rozbudowane zaplecze diagnostyczne Szpitala, tj: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej i Zakład Patomorfologii). Na podstawie skierowania poradnie specjalistyczne świadczą usługi medyczne w zakresie porad specjalistycznych, wykonywania badań diagnostycznych, przeprowadzania ambulatoryjnych zabiegów specjalistycznych, prowadzenia spraw z zakresu orzecznictwa lekarskiego, wnioskowania w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.


Skierowanie nie jest wymagane do:
 • ginekologa i położnika,
 • stomataloga,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
Zasady rejestracji pacjentów:
 • Rejestracja do poradni specjalistycznych oraz do poradni lekarza POZ znajduje się na parterze budynku głównego Szpitala; czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:00 - 17:00. Zapisy i rejestracja pacjentów odbywa się osobiście lub pod numerem tel. 44 63 58 555 (w godz. 07:00 - 17:00)
 • Rejestracja do Zakładu Diagnostyki Obrazowej możliwa jest pod numerem tel. 44 63 58 555 (w godz. 07:00 - 17:00), bądź osobiście na I piętrze w budynku głównym szpitala, w godzinach 07:00 - 14:00
 • Rejestracja do Zakładu Diagnostyki Endoskopowej możliwa jest pod numerem tel. 44 63 58 257 (w godz. 12:00 - 14:00), bądź osobiście na I piętrze w budynku głównym szpitala, w godzinach 07:00 - 14:00
W poradniach wchodzących w skład Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej świadczenia zdrowotne udzielane są od poniedziałku do piątku.ZACHĘCAMY PAŃSTWA

DO KORZYSTANIA Z TELEFONICZNEJ FORMY REJESTRACJIDział Obsługi Ambulatoryjnej Pacjenta zajmuje się również udostępnianiem dokumentacji medycznej pacjentów z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja medyczna udostępniana jest uprawnionym  podmiotom lub organom, w budynku głównym Szpitala po okazaniu dowodu tożsamości i uiszczeniu opłaty w kasie Szpitala (pierwsza kserokopia jest nieodpłatna). Punkt udostępniania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:30.


Więcej informacji w danym zakresie znajduje się w zakładce: Dla pacjenta / Dokumentacja medyczna;