• Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna
Głównym zadaniem Działu Obsługi Pacjenta jest kompleksowa obsługa ubezpieczonych osób zgłaszających się do Poradni Specjalistycznych i Poradni lekarza POZ, obsługa sekretariatów oddziałów szpitalnych oraz udostępnianie dokumentacji medycznej.

Udostępniamy dokumentację medyczną pacjentów z leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja medyczna udostępniana jest uprawnionym podmiotom lub organom w budynku głównym Szpitala po okazaniu dowodu tożsamości i uiszczeniu opłaty w kasie Szpitala (pierwsza kserokopia jest nieodpłatna).

Punkt udostępniania czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-13:30.

Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej można składać:
 • w Punkcie udostępniania dokumentacji od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 13:30
 • w Rejestracji (parter budynku głównego) od poniedziałku do piątku w godz. 13:30 - 18:00
 • drogą mailową na adres dokmed@szpital-belchatow.pl - całodobowo;

  Uzyskanie dokumentacji medycznej będzie możliwe, wyłącznie po wcześniejszym i osobistym złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w Punkcie udostępniania dokumentacji medycznej. Przesłanie Przez Państwa powyższego wniosku wyłącznie drogą elektroniczną, nie umożliwi udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez e-mail, z powodu braku uwierzytelnienia nadawcy.

 • drogą korespondencyjną na wniosku dostępnym na stronie internetowej szpitala.

 • drogą elektroniczną na konto e-PUAP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie poprzez pismo ogólne do podmiotu publicznego podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Treść pisma ogólnego powinna zawierać informacje z wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej ze strony https://szpital-belchatow.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-601. Wymagane dane to imię i nazwisko pacjenta, PESEL, określenie rodzaju dokumentacji, termin udzielenia świadczenia medycznego i nazwa oddziału lub poradni, w której udzielono świadczenia.

Drugim sposobem jest przesłanie poprzez ePUAP, w formie załącznika wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” ze strony https://szpital-belchatow.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-601. Pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

W przypadku ubiegania się o dokumentację innej osoby, należy w załączniku do pisma ogólnego do podmiotu publicznego (na platformie ePUAP) przesłać skan wypełnionego upoważnienia do udostępnienia             dokumentacji medycznej ze strony https://szpital-belchatow.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-601. Pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 

W sekretariatach szpitalnych danego oddziału zajmujemy się obsługą pacjentów hospitalizowanych oraz prowadzimy listy oczekujących na świadczenia szpitalne.  Kontakt pod właściwym numerem telefonu:
 • Oddział Chirurgiczny dla Dzieci - sekretariat tel. 44 635 83 00
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sekretariat tel. 44 635 83 00
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny - sekretariat tel. 44 635 82 52
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - sekretariat tel. 44 635 83 87
 • Oddział Chorób Wewnętrznych I - sekretariat tel. 44 635 84 61
 • Oddział Chorób Wewnętrznych II - sekretariat tel. 44 635 85 58
 • Oddział Dermatologiczny - sekretariat tel. 44 635 84 29
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy - sekretariat tel. 44 635 84 85
 • Oddział Kardiologiczny - sekretariat tel. 44 635 84 61
 • Oddział Nefrologiczny - sekretariat tel. 44 635 84 66
 • Oddział Neonatologiczny - sekretariat tel. 44 635 84 85
 • Oddział Neurochirurgiczny - sekretariat tel. 44 635 83 70
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem udarowym - sekretariat tel. 44 635 85 58
 • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - sekretariat tel. 44 635 84 29
 • Oddział Okulistyczny - sekretariat tel. 44 635 84 06
 • Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej - sekretariat tel. 44 635 84 29
 • Oddział Otolaryngologiczny - sekretariat tel. 44 635 84 06
 • Oddział Pediatryczny - sekretariat tel. 44 635 83 70
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny - kierownik tel. 44 635 85 48
 • Oddział Psychiatryczny I A - sekretariat tel. 44 635 85 47
 • Oddział Psychiatryczny I B - sekretariat tel. 44 635 85 51
 • Oddział Psychiatryczny II - tel. 44 635 84 79
 • Oddział Rehabilitacyjny - sekretariat tel. 44 635 83 87
 • Oddział Urologiczny - sekretariat tel. 44 635 82 52
 • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - tel. 44 635 84 79
 • Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu - kierownik tel. 44 635 83 11
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR - sekretariat tel. 44 635 85 49
 • Stacja Dializ - sekretariat tel. 44 635 84 98

Sekretariaty są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.
Zajmujemy się kompleksową rejestracją na świadczenia medyczne udzielane w naszej placówce, w tym do:

Poradni lekarza POZ:
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00 - parter budynku głównego Szpitala
 • telefonicznie 44 635 82 17 - od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00
Zakładu Diagnostyki Obrazowej:
 • osobiście lub telefonicznie tel. 44 635 85 60 (I piętro w budynku głównym Szpitala  - Zakład RTG) w godzinach: 7:25 - 18:00 w poniedziałek od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 14:35
Zakładu Diagnostyki Endoskopowej:
 • osobiście lub telefonicznie tel. 44 635 82 57 (I piętro w budynku głównym Szpitala) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 14:35
Poradni specjalistycznych:
 • osobiście: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 18:00 (parter budynku głównego Szpitala) telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 (44 635 85 55)

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO KORZYSTANIA Z TELEFONICZNEJ FORMY REJESTRACJI