• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Wnioski w sprawie przyjęcia na praktyki studenckie/zawodowe należy składać co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk. Wnioski składane w terminie krótszym niż 14 dni będą rozpatrywane negatywnie.

Kontakt w sprawie praktyk pod adresem e-mail: praktyki@szpital-belchatow.pl lub osobiście - pokój nr 10 lub 12, w godz. 7:30 - 9:00 (poniedziałek - piątek).

Ważne informacje:
1. Osoby, które mają wyrażoną zgodę na odbycie praktyk w naszej placówce, a nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, nie zostaną przyjęte na praktyki.
2. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest zgłoszenie się do Działu Organizacji (pokój nr 12 lub 10) w celu sprawdzenia dokumentów i wydania Karty obiegowej. Brak karty obiegowej spowoduje odmowę przyjęcia studenta/ucznia na dany Oddział/Zakład.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin praktyk w szpitalu 01.03.2022 pdf 1,17 MB 568
2 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 18.02.2022 pdf 265,59 KB 276
3 Klauzula 18.02.2022 pdf 361,23 KB 256
4 Oświadczenie RODO 18.02.2022 pdf 521,83 KB 255
5 Porozumienie na praktyki - wzór 18.02.2022 pdf 179,69 KB 541
6 Wniosek o przyjęcie na praktyki 18.02.2022 pdf 121,92 KB 865