• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie zatrudni osoby na stanowisko pielęgniarki w:

 • Oddziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej.
 • Oddziale Opieki Paliatywno-Hospicyjnej,
 • Oddziale Psychiatrycznym
 • Bloku Operacyjnym
Wymiar czasu pracy - 1 etat

Oferujemy:
 • zatrudnienie w postaci umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej,
 • wysoki poziom warunków pracy,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość skorzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Dokumenty aplikacyjne:
 • podanie o pracę oraz CV własnoręcznie podpisane,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu.
Dokumenty należy składać w Biurze podawczym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.
Dodatkowe informacje o prowadzonym naborze na wyżej wymienione stanowiska można uzyskać u Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 10.00 lub pod numerem telefonu: 44 63 58 442.Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zatrudni:

 • Kierownika Oddziału chirurgii dla dzieci,
 • lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • lekarza specjalistę w dziedzinie nefrologii,
 • lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
 • lekarza specjalistę w dziedzinie alergologii,
 • lekarza specjalistę w dziedzinie otorynolaryngologii,
 • mgr farmacji.

Możliwe wszystkie formy zatrudnienia. Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Szczegóły dotyczące współpracy dostępne u z-cy Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych lub z-cy Dyrektora ds. Medycznych

Kontakt:

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Kadrowych – tel.: (044) 635 83 29

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych – tel.: (044) 635 82 00

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

e-mail: kadry@szpital-belchatow.pl lub sekretariat@szpital-belchatow.pl