• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej jednostki. Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową:

https://www.cmj.org.pl/ankiety/belchatow
 
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.