• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
sliderslider
Łódzkie promuje zdrowie psychiczne

Co 5 nastolatek ma problemy psychiczne alarmuje WHO!

SOR(RY), Tu ratuje się życie!

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) służy ratowaniu życia. Pamiętaj o tym! Zgłaszanie się na SOR z niegroźną dolegliwością może odebrać szansę pacjentom w stanie zagrożenia życia.

Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II

Dynamiczna rozbudowa i wyposażanie Szpitala ma początek w 1984 roku. Obecnie to 27 oddziałów oraz 6 zakładów diagnostyki i rehabilitacji. 24 Specjalistyczne Poradnie Przyszpitalne zapraszają do budynku głównego Szpitala oraz pawilonu A i E przy ul. Czaplinieckiej 123.

Nowoczesna diagnostyka

Tomografy, pracownia RTG, nowoczesne aparaty USG, endoskopia.

SOR

Gwarantuje specjalistyczną pomoc konieczną do ratowania zdrowia i życia

Nasza kadra

Specjaliści, personel medyczny i techniczny.

Usługi komercyjne

Świadczenia odpłatne: diagnostyka, konsultacje, medycyna pracy.

Tło

Szpital Wojewódzki

im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Plan szpitala

Sprawdź w którym budynku znajduje się Oddział, Zakład lub Poradnia

Plan szpitala

Szpital w liczbach

2018 rok

29208

Hospitalizacje

52622

Pacjenci SOR

6807

Operacje i zabiegi

164421

Porady specjalistyczne