• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Pakiet Onkologiczny - KARTA DiLO


Od 1 stycznia 2015 roku w oparciu o kontrakt z  ŁOW NFZ Szpital Wojewódzki im Jan Pawła II w Bełchatowie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej  na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO, o której mowa w art. 32 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Na tej podstawie w poradniach specjalistycznych oraz u lekarza rodzinnego pacjentom, u których pada podejrzenie choroby nowotworowej lub zdiagnozowano chorobę lekarz zakłada kartę DiLO w celu przeprowadzenia szybkiej diagnostyki i terapii.


Powołany zespól osób koordynujących, sprawia, że pacjent od samego początku wspierany jest na drodze diagnostyki, leczenia i terapii onkologicznej.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami o rozwiązaniach, których celem jest wprowadzenie szybkiej terapii onkologicznej. Są one zamieszczone w serwisie internetowym poświęconym http://pakietonkologiczny.gov.pl/


Do założenia Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego uprawniony jest:

 1. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej,
 2. lekarz poradni specjalistycznej: endokrynologicznej, gastroenterologicznej, nefrologicznej, dermatologicznej i wenerologicznej, onkologicznej, gruźlicy i chorób płuc, położniczej i ginekologicznej, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, otolaryngologicznej dziecięcej, urologicznej, neurochirurgicznej, w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego w wyniku diagnostyki onkologicznej,
 3. lekarz oddziału szpitalnego w przypadku stwierdzenia nowotworu złośliwego w wyniku diagnostyki onkologicznej,
 4. lekarz specjalista udzielający świadczeń z zakresu profilaktycznych programów zdrowotnych.

Koordynator opieki onkologicznej:

mgr inż Beata Mieszkalska - tel. 44 63 58 235 lub 512 225 482, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 14:30

Funkcja koordynatora powstała po to, aby ułatwić pacjentowi przechodzenie przez poszczególne etapy diagnostyki i  leczenia. Dzięki temu nadzorowi proces terapeutyczny może być sprawnie realizowany.

Koordynator wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach diagnostyki i terapii, tak aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zadania koordynatora:

 • koordynuje plan diagnostyczny i leczenia pacjenta ustalony przez konsylium,
 • udziela pacjentowi wszystkich niezbędnych informacji administracyjnych związanych z leczeniem onkologicznym.
Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorsza i potwierdzają to wyniki badań, pacjent – z programem opieki długofalowej – jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.

Organizacje wsparcia dla pacjenta onkologicznego: