• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Inspektorem ochrony danych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest mgr Arkadiusz Darmach, e-mail: iod@szpital-belchatow.pl.