• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna
Skargi i wnioski

Skargi i wnioski przyjmowane są przez:

 1. Dyrektora Szpitala lub Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych lub inną wyznaczoną przez Dyrektora osobę. W sprawach skarg ustnych Dyrektor Szpitala lub wyznaczona przez niego osoba.
 2. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - pan Arkadiusz Darmach (przyjmuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 09:00 - 11:00)
 3. Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - pani Joanna Zdanowicz (przyjmuje we wtorek: 7.00-15.30). Rzecznik jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta i wykonuje swoje zadania przy pomocy tego Biura.
Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów.
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta.
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.
Skargę można także złożyć do następujących instytucji:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, fax: 22 506 50 64, kancelaria@rpp.gov.pl

Telefoniczna informacja pacjenta - tel. 800 190 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych), czynna poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 18.00
Przyjęcia interesantów w Biurze: poniedziałek - 9.00 - 18.00 i wtorek, środa, czwartek, piątek - 9.00 - 15.00

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ - ul. Kopcińskiego 58, 90-031 Łódź, tel./fax: 42 275 48 18 Dział Obsługi Świadczeniobiorców / 42 275 41 89, adres skrzynki ePUAP: /g2s1or6i3h/skrytkaESP

Skargę do NFZ można złożyć na kilka sposobów:
 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury
 • wysłać faksem
 • przesłać skargę na adres e-mail
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Karta praw i obowiązków pacjenta 27.05.2022 pdf 482,53 KB 103