• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP

SPIS TELEFONÓW
Szpital Wojewódzki  im. Jana Pawła II
97-400 Bełchatów   ul. Czapliniecka 123

Infolinia Rejestracji Pacjentów tel. 446 358 555 w godzinach 7.00 - 18.00 - zapisy do lekarzy specjalistów.

Izba Przyjęć SOR 446 358 534
Infolinia rejestracji pacjentów w godzinach 7.00 - 18.00 446 358 555
ODDZIAŁY:
Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR 446 358 226 , -549
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 446 358 302,  -300
Oddział Dermatologiczny 446 358 544 , -429
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 446 358 550,  -485
Oddział Neonatologii 446 358 596,  -485
Oddział Chorób Wewnętrznych I 446 358 221,  -461
Oddział Chorób Wewnętrznych II 446 358 230,  -558
Oddział Chirurgii Ogólnej 446 358 204,  -252
Oddział Chirurgii dla Dzieci 446 358 260,  -300
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 446 358 341,  -387
Oddział Kardiologiczny 446 358 450,  -461
Oddział Okulistyczny 446 358 363,  -406
Oddział Neurochirurgiczny 446 358 573,  -370
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 446 358 532,  -558
Oddział Rehabilitacyjny 446 358 347,  -387
Oddział Otorynolaryngologiczny 446 358 426,  -406
Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej 446 358 377,  -429
Oddział Urologiczny 446 358 492,  -252
Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ446 358 478, -466, -493
Oddział Pediatryczny 446 358 281, -370
Oddział Psychiatryczny Dzienny 446 358 548
Oddział Psychiatryczny I A 446 358 565, -547
Oddział Psychiatryczny I B 446 358 449, -547
Oddział Psychiatryczny II 446 358 383, -479
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 446 358 275, -479
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu446 358 311
ZAKŁADY:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 446 358 444, -292
Zakład Diagnostyki Obrazowej 446 358 560, -269
Pracownia Serologiczna446 358 313
Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pracownią Fizjoterapii446 358 389, -564
Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej446 358 257
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy446 358 272, -373
Zakład Patomorfologii446 358 345, -539
PORADNIE:
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ 446 358 217
Poradnia alergologiczna 446 358 555
Poradnia alergologiczna dla dzieci 446 358 555
Poradnia chirurgii dziecięcej 446 358 555
Poradnia chirurgii ogólnej 446 358 555
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 446 358 555
Poradnia dermatologiczna 446 358 555
Poradnia diabetologiczna 446 358 555
Poradnia endokrynologiczna 446 358 555
Poradnia gastroenterologiczna 446 358 555
Poradnia ginekologiczno - położnicza
446 358 555
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 446 358 555
 Poradnia kardiologiczna 446 358 555
 Poradnia nefrologiczna 446 358 555
 Poradnia neurochirurgiczna 446 358 555
 Poradnia neurologiczna 446 358 555
 Poradnia okulistyczna 446 358 555
 Poradnia onkologiczna, poradnia chirurgii onkologicznej 446 358 555
 Poradnia otorynolaryngologiczna 446 358 555
 Poradnia stomatologiczna  446 358 497
 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia  446 358 311
 Poradnia urologiczna 446 358 555
 Poradnia zdrowia psychicznego  446 358 294
 Poradnia Medycyny Pracy  446 358 348
 Zespół leczenia środowiskowego  446 358 599
ADMINISTRACJA:
Sekretariat Dyrektora 446 358 200
Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Medycznych 446 358 200
Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych 446 358 201
Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych i Tech. 446 358 201
Kierownik Rejestracji 446 358 457
Sekcja Organizacji446 358 245, -218
Dział Techniczno-eksploatacyjny 446 358 320
Kierownik Działu tech.-eksploatacyjnego 446 358 257, -350, -323
z-ca Kierownika Działu techniczno-eksploatacyjnego 446 358 321
Dział administracyjno-gospodarczy 446 358 585, -303
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego 446 358 249
z-ca Głównego księgowego 446 358 317
Sekcja księgowości finansowej
446 358 267, -417, -322
Główny specjalista ds. personalnych
446 358 329
Kierownik sekcji zatrudnienia(w tym szkolenia)
446 358 407
Sekcja zatrudnienia(w tym sprawy socjalne)
446 358 423
Sekcja płac (kierownik)
446 358 238
Sekcja płac
446 358 239
Sekcja BHP
446 358 299
Kierownik BHP 446 358 403
Kierownik Sekcji informatyki, sprzedaży usług i marketingu
446 358 283
Sprzedaż usług i marketingu
446 358 314
Informatycy 446 358 240, -422
Zespół transportu sanitarnego (kierownik)
446 358 529
Zespół transportu sanitarnego
446 358 595
Sekcja rozliczeń usług medycznych
446 358 410, -215
Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia
446 358 236
Zamówienia publiczne
446 358 208
Zaopatrzenie
446 358 237
Sekcja inwestycji
446 358 484
Sekcja inwestycji (kierownik)
446 358 484
Pracownik socjalny
446 358 373, -333, -479
Archiwum Szpitala 446 358 216, -339
Sekcja dokumentacji chorych
446 358 352, -228
Sekcja dokumentacji chorych (Kierownik)
446 358 390

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Spis telefonów 14.03.2019 docx 19,1 KB 92