• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

SPIS TELEFONÓW
Szpital Wojewódzki  im. Jana Pawła II
97-400 Bełchatów   ul. Czapliniecka 123

Infolinia Rejestracji Pacjentów tel. 446 358 555 w godzinach 7.00 - 18.00 - zapisy do lekarzy specjalistów.

Izba Przyjęć SOR 44 63 58 534
Infolinia rejestracji pacjentów w godzinach 7.00 - 18.00 44 63 58 555
ODDZIAŁY:
Szpitalny Oddział Ratunkowy - SOR 44 63 58 226 , -549
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii 44 63 58 302,  -300
Oddział Dermatologiczny 44 63 58 544 , -429
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 44 63 58 550,  -485
Oddział Neonatologii 44 63 58 596,  -485
Oddział Chorób Wewnętrznych I 44 63 58 221,  -461
Oddział Chorób Wewnętrznych II 44 63 58 230,  -558
Oddział Chirurgii Ogólnej 44 63 58 204,  -252
Oddział Chirurgii dla Dzieci 44 63 58 260,  -300
Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 44 63 58 341,  -387
Oddział Kardiologiczny 44 63 58 450,  -461
Oddział Okulistyczny 44 63 58 363,  -406
Oddział Neurochirurgiczny 44 63 58 573,  -370
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 44 63 58 532,  -558
Oddział Rehabilitacyjny 44 63 58 347,  -387
Oddział Otorynolaryngologiczny 44 63 58 426,  -406
Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej 44 63 58 377,  -429
Oddział Urologiczny 44 63 58 492,  -252
Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ44 63 58 478, -466, -493
Oddział Pediatryczny 44 63 58 281, -370
Oddział Psychiatryczny Dzienny 44 63 58 548
Oddział Psychiatryczny I A 44 63 58 565, -547
Oddział Psychiatryczny I B 44 63 58 449, -547
Oddział Psychiatryczny II 44 63 58 383, -479
Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych 44 63 58 275, -479
Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu44 63 58 528
ZAKŁADY:
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej 44 63 58 444, -292
Zakład Diagnostyki Obrazowej 44 63 58 560, -269
Pracownia Serologiczna44 63 58 313
Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pracownią Fizjoterapii44 63 58 389, -564
Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej44 63 58 257
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy44 63 58 272, -373
Zakład Patomorfologii (część prosekcyjna)
44 63 58 539
Zakład Patomorfologii (pracownia histopat./cytologiczna)
44 63 58 402
Zakład Patomorfologii (wypożyczanie preparatów, bloczków)
44 63 58 402, -303
PORADNIE:
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej - POZ 44 63 58 217
Poradnia alergologiczna 44 63 58 555
Poradnia alergologiczna dla dzieci 44 63 58 555
Poradnia chirurgii dziecięcej 44 63 58 555
Poradnia chirurgii ogólnej 44 63 58 555
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 44 63 58 555
Poradnia dermatologiczna 44 63 58 555
Poradnia diabetologiczna 44 63 58 555
Poradnia endokrynologiczna 44 63 58 555
Poradnia gastroenterologiczna 44 63 58 555
Poradnia ginekologiczno - położnicza
44 63 58 555
Poradnia gruźlicy i chorób płuc 44 63 58 555
 Poradnia kardiologiczna 44 63 58 555
 Poradnia nefrologiczna 44 63 58 555
 Poradnia neurochirurgiczna 44 63 58 555
 Poradnia neurologiczna 44 63 58 555
 Poradnia okulistyczna 44 63 58 555
 Poradnia onkologiczna, poradnia chirurgii onkologicznej 44 63 58 555
 Poradnia otorynolaryngologiczna 44 63 58 555
 Poradnia stomatologiczna 44 63 58 497
 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia 44 63 58 311
 Poradnia urologiczna 44 63 58 555
 Poradnia zdrowia psychicznego 44 63 58 294
 Poradnia Medycyny Pracy 44 63 58 348
 Zespół leczenia środowiskowego 44 63 58 599
ADMINISTRACJA:
Sekretariat Dyrektora 44 63 58 200
Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Medycznych 44 63 58 200
Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych 44 63 58 201
Sekretariat z-cy Dyrektora ds. Administracyjnych i Tech. 44 63 58 201
Kierownik Rejestracji 44 63 58 457
Sekcja Organizacji44 63 58 245, -218
Dział Techniczno-eksploatacyjny 44 63 58 320
Kierownik Działu tech.-eksploatacyjnego 44 63 58 350, -323
z-ca Kierownika Działu techniczno-eksploatacyjnego 44 63 58 321
Dział gospodarczy i transportu
44 63 58 303
Transport sanitarny
44 63 58 529
Kierownik Działu gospodarczego i transportu
44 63 58 249
z-ca Głównego księgowego 44 63 58 317
Sekcja księgowości finansowej
44 63 58 267, -417, -322
Główny specjalista ds. personalnych
44 63 58 329
Kierownik sekcji zatrudnienia(w tym szkolenia)
44 63 58 407
Sekcja zatrudnienia(w tym sprawy socjalne)
44 63 58 423
Sekcja płac (kierownik)
44 63 58 238
Sekcja płac
44 63 58 239
Sekcja BHP
44 63 58 299
Kierownik BHP 44 63 58 403
Kierownik Sekcji informatyki
44 63 58 283
Sprzedaż usług i marketingu
44 63 58 314
Informatycy 44 63 58 240, -422
Sekcja rozliczeń usług medycznych
44 63 58 410, -215
Kierownik Działu zamówień publicznych i zaopatrzenia
44 63 58 236
Zamówienia publiczne
44 63 58 208
Zaopatrzenie
44 63 58 237
Sekcja inwestycji
44 63 58 484
Sekcja inwestycji (kierownik)
44 63 58 484
Pracownik socjalny
44 63 58 373, -333, -479
Archiwum Szpitala 44 63 58 339
Inspektor ochrony danych
44 63 58 390
Z-ca Kierownika Działu obsługi pacjenta
44 63 58 352

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Spis telefonów 14.03.2019 docx 19,1 KB 1018