• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Archiwum Zakładowe Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie informuje, od 8.01.2024roku, zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z dnia 6 listopada 2008 roku), w związku z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, planowane jest brakowanie (zniszczenie) indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, która nie została włączona do zasobów archiwalnych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

O zlikwidowaniu dokumentacji decyduje wiek pacjenta oraz  data zakończenia pobytu w szpitalu. Zniszczeniu ulegnie dokumentacja wytworzona w poniższych ramach czasowych:

PACJENCI PEŁNOLETNI

Historie chorób (hospitalizacje) pacjentów, którzy byli hospitalizowani w 2003 roku.

PACJENCI MAŁOLETNI

Historie chorób dzieci – hospitalizacje: których pobyt w szpitalu zakończono w 2003 roku, a w chwili wypisu miały ukończony 2 roku życia; których pobyt w szpitalu zakończono w 2001 roku, a w chwili wypisu nie miały ukończonego 2 roku życia.

Osoby zainteresowane odbiorem ww. dokumentacji będą mogły ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku do 2.02.2024 roku w Dziale Obsługi Pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00.