• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Dotujący - Samorząd Gminy Rząśnia

Koszt całkowity: 17 360,57 zł

  • dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego stanowiąca pomoc finansową z budżetu Gminy Rząśnia: 17 186,96 zł
  • środki własne Szpitala: 173,61 zł

Galeria zdjęć