• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Fundacja PGE przekazała wsparcie finansowe w wysokości 49 453,20 zł na zakup sprzętu medycznego:

  • aparatu do kriochirurgii dla potrzeb Oddziału dermatologicznego,
  • defibrylatora dla potrzeb Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
  • łóżka porodowego dla potrzeb Oddziału ginekologiczno-położniczego.