• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Dotujący - Samorząd Województwa Łódzkiego

Koszt całkowity: 201 821,70 zł

  • dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego: 199 803,48 zł
  • środki własne Szpitala: 2 018,22 zł

Galeria zdjęć