• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Zakaz odwiedzin

Zakaz odwiedzin

Dyrekcja Szpitala informuje, iż od dnia 21.09.2021 roku do odwołania wprowadza zakaz odwiedzin w Oddziale pediatrycznym i Zakładzie opiekuńczo - leczniczym. Odwiedziny będą możliwe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Kierownika Oddziału/Zakładu, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.