• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność XX Światowy Dzień Walki z Rakiem 2020

XX Światowy Dzień Walki z Rakiem 2020

Święto ustanowiono na Światowym Szczycie Walki z Rakiem w lutym 2000 roku w Paryżu.


Na spotkaniu przyjęto Kartę Paryską, zobowiązujące państwa, które ją podpisały do stworzenia programów zapobiegających i metod leczenia chorób nowotworowych.

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie udziela świadczeń zdrowotnych w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO.

W Strukturze Szpitala Wojewódzkiego W Bełchatowie funkcjonuje Poradnia onkologiczna i Poradnia chirurgii onkologicznej.

https://szpital-belchatow.pl/poradnia-onkologiczna-poradnia…

Do dyspozycji pacjenta onkologicznego jest koordynator, który wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie.
(tel. 44 6358235)

Od 01.02. 2020 r. w bełchatowskim szpitalu wydzielone zostały Pododdziały o profilu chirurgii onkologicznej do wykonania procedur onkologicznych.
Dotyczą one głównie nowotworów przewodu pokarmowego, nowotworów piersi i nowotworów skóry (w tym czerniaki i mięsaki ) oraz Pododdział ginekologii onkologicznej do leczenia zabiegowego nowotworów kobiecych narząd płciowych.