• Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Opis:


Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

 

„Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

 

Celem bezpośrednim projektu jest rozwój usług elektronicznych w obszarze zdrowia, zwiększone ich wykorzystanie na terenie powiatu bełchatowskiego oraz zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych.

 

W ramach projektu wdrożone zostanie 8 usług on-line typu A2C I A2B o stopniu dojrzałości - 4 transakcja, w tym:


6 sztuk e-usług A2C umożliwiające pełne załatwienie sprawy pacjentowi tj.:

 • E-zwolnienie
 • E-powiadomienia opiekuna
 • E-dokumentacja
 • E-zgoda
 • E-wywiad lekarski
 • E-deklaracja POZ

 2 e- usługi typy A2B umożliwiające pełne załatwienie sprawy zewnętrznemu świadczeniodawcy

 • E-kontrahent
 • Telekonsultacje lekarz-lekarz            

 

Inwestycja obejmie:


 • Modernizację sieci teleinformatycznej
 • Zakup i instalację sprzętu komputerowego (w tym m.in. komputerów i rozbudowa serwerów)
 • Oprogramowanie systemowe i narzędziowe
 • Wdrożenie oprogramowania systemu szpitalnego (HIS część biała i szara, integracja z P1)
 • Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Portal z e-usługami on-line)
 • Szkolenia (HIS i EDM)
 • Zarządzanie projektem i promocja projektu

 

Realizacja projektu pozwoli na: rozwój elektronicznych usług na rzecz pacjentów i innych podmiotów z sektora ochrony zdrowia, podniesienie poziomu komunikacji ze szpitalem poprzez zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania e-usług, poprawę diagnozowania pacjentów, poprawę efektywności pracy administracji szpitalnej i zarządzania palcówką, poprawę bezpieczeństwa danych systemów teleinformatycznych e-zdrowia, poprawę umiejętności posługiwania się narzędziami i  technologiami informacyjno-komunikacyjnymi przez pracowników szpitala.


Projekt jest skierowany bezpośrednio do mieszkańców powiatu bełchatowskiego i pracowników, w tym kadry zarządzającej  szpitala, do innych podmiotów z obszaru ochrony zdrowia oraz pośrednio do mieszkańców województwa łódzkiego i  wszystkich zainteresowanych.


Szacuje się, że w 2021 roku liczba osób korzystających z usług on-line wyniesie 4 858 osób/rok.

Projekt uwzględnia zasady projektowania uniwersalnego.


Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość całkowita projektu: 3 936 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 692 800,00 zł


Galeria zdjęć