• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie wybudowano na początku lat 80-tych. Istniejąca wówczas technologia, a także jakość zastosowanych materiałów z biegiem lat doprowadziły do wysokich strat ciepła w pomieszczeniach szpitalnych. Utrzymanie normowych temperatur było często niemożliwe z powodu nieszczelności. Ponad 20 letnia eksploatacja obiektów Szpitala w naturalny sposób przyczyniła się do degradacji elewacji zewnętrznej. Wieloletnia eksploatacja budynków doprowadziła również do znacznego zużycia stolarki okiennej. Było to szczególnie uciążliwe dla pacjentów przebywających w salach chorych i innych pomieszczeniach medycznych. Duże różnice temperatur w obrębie jednego pomieszczenia i przeciągi były niekomfortowe, a w niektórych przypadkach utrudniały proces leczenia. Istotnym, więc problemem był brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych w pomieszczeniach, w których świadczone są usługi medyczne oraz w pomieszczeniach, gdzie przebywają chorzy. W kontekście funkcjonowania jednostki, problemem było wysokie zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzania budynków, a co za tym idzie wysokie koszty ich utrzymania. Natomiast w kontekście społecznym i ekologicznym głównym zidentyfikowanym problemem związanym ze stanem technicznym budynków Szpitala była znaczna emisja substancji niebezpiecznych dla środowiska związana z ich ogrzewaniem.

Inwestycja obejmowała dokonanie docieplenia elewacji zewnętrznej wełną mineralną wraz z niezbędnymi uzupełnieniami tynku, docieplenia stropodachów, doszczelnienia dachów poprzez wymianę połaci dachowej wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie instalacji odgromowej. Całkowity koszt robót termomodernizacyjnych w 2011 roku wyniósł 4 824 426,98 zł.

Obecnie Szpital przygotowuje się do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, gwarantującej refundację 50% poniesionych kosztów.