• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie jest placówką, która proces unowocześniania bazy sprzętowej ujmuje priorytetowo, dążąc do jak najwyższej jakości świadczonych usług. W realizacji zamierzeń nie jest osamotniony i dzięki wsparciu finansowemu jednostek samorządu terytorialnego staje się nowoczesną placówką, bogatą w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny.

Organ założycielski Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, jakim jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, dbając o zdrowie publiczne mieszkańców regionu, współfinansował w 2012r. zadanie pn: "Zakup aparatury medycznej" udzielając dotacji w wysokości 117 590,00 zł na zakup:

 • aparatu do pomiaru rzutu serca dla potrzeb Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,
 • aparatu do badań urodynamicznych dla potrzeb Oddziału urologicznego.

Ponadto w grudniu 2012r. dokonano zakupu 2 szt. pomp wolumetrycznych dla potrzeb Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz zestaw narzędzi do artroskopii dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, również dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 22 410,00 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Obie inwestycje przyczyniły się do wzbogacenia oddziałów szpitalnych o sprzęty nowoczesne wykorzystywane do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Przedsięwzięcie w postaci zakupu aparatu do badań urodynamicznych pozwoli dokładnie określić rodzaj zaburzeń prowadzących do nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Podczas badania można określić nie tylko sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu, lecz również prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, jest to problem powszechnie spotykany, którego prawidłowa diagnoza pozwoli na szybkie i efektywne leczenie.

Również zakupiony zestaw narzędzi do artroskopii dla potrzeb Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej przyczyni się do poprawy jakości leczenia zmian chorobowych pojawiających się w obrębie stawów, takich jak: urazy stawów, niestabilności ruchów w stawach, złamania śródstawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, zmiany zwyrodnieniowe.

Niezwykle ważny dla pacjentów Szpitala jest specjalistyczny sprzęt ratujący życie przeznaczony na Oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Zakupiony aparat do pomiaru rzutu serca pozwala bowiem określić jeden z najważniejszych parametrów hemodynamicznych, jakim jest rzut serca u pacjenta, tzn. objętość krwi, jaką serce tłoczy w ciągu jednej minuty do naczyń krwionośnych. Oddział został również wyposażony w pompy wolumetryczne, które stosuje się do podawania dużych objętości płynów takich jak: płyny infuzyjne i preparaty krwiopochodne, oraz do żywienia pozajelitowego.

Kolejną w 2012 roku znaczącą inwestycją było zadanie pn.: "Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego", na realizację którego Zarząd Województwa Łódzkiego przekazał dotację celową w wysokości 324 454,54 zł, stanowiącą pomoc finansową udzieloną z budżetu Powiatu Bełchatowskiego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

 • działania w Zakładzie diagnostyki laboratoryjnej, o wartości 99 365,23 zł. Zakupiono meble medyczne do pracowni biochemicznej i mikrobiologicznej, klimatyzację sufitową, 3 wirówki laboratoryjne, cieplarkę mikrobiologiczną oraz chłodnię.
 • działania w Oddziale chirurgicznym ogólnym o wartości 178 555,68 zł. Zakupiono panele medyczne 3-stanowiskowe z wyposażeniem, stanowiska gazów medycznych z wyposażeniem, szyny medyczne 3-stanowiskowe z akcesoriami, pompy strzykawkowe dwutorowe i jednotorowe oraz stację centralnego nadzoru z sześcioma monitorami pacjenta. Ponadto zakupiono system kotar dla sześciu stanowisk oraz stacje dokujące. Inwestycja pozwoliła na utworzenie nowoczesnej sali pooperacyjnej w oddziale.
 • działania w Oddziale chorób wewnętrznych I, dla którego zakupiono panele przyścienne elektryczno-gazowe 3-stanowiskowe i 2-stanowiskowe o wartości 49 955,40 zł.

Dzięki ofiarności Gminy Szczerców (dotacja w wysokości 26 195,40 zł), Gminy Bełchatów (dotacja w wysokości 20 000,00 zł) i Gminy Kluki (dotacja w wysokości 10 000,00 zł) Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakupił następujące pozycje sprzętowe:

 • 7 szt. aparatów EKG,
 • ureterorenoskop dla Oddziału urologicznego,
 • łóżko rehabilitacyjne dla Oddziału opieki paliatywno-hospicyjnej,
 • pompa infuzyjna dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

W wyniku realizacji przedsięwzięć bełchatowski Szpital został wyposażony w sprzęt medyczny niezbędny do realizacji świadczeń medycznych, którego posiadanie zapewnia spełnienie przez Szpital wymagań NFZ oraz w znaczący sposób wpływa na jakość świadczonych usług medycznych.