• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
Aktualność Praca

Praca

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123 zatrudni na podstawie umowy o pracę:

  • lekarza specjalistę w zakresie kardiologii lub będącego w trakcie specjalizacji z kardiologii,
  • lekarza specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej lub będącego w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.

Oferty proszę kierować na adres:
Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
tel. 44 63 58 329, fax. 44 63 21 628 - Kierownik Działu spraw pracowniczych
e-mail: kadry@szpital-belchatow.pl