• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Porody rodzinne przywrócone

Porody rodzinne przywrócone

W związku z poprawiającą się sytuacją epidemiologiczną oraz ze względu na liczne prośby pacjentów, Dyrekcja Szpitala informuje że z dniem 14.06.2021r. zostają wznowione porody rodzinne w naszej jednostce z zachowaniem następujących zasad:


1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca wskazana przez rodzącą, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.


2. Osoba towarzyszącą potwierdza, że jest osobą w pełni zaszczepioną p/ko COVID-19 (okazując „Certyfikat covidowy” bądź zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu) lub  uzyskała negatywny wynik testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego bezpłatnie na Izbie Przyjęć Szpitala.

3. Osoba towarzyszącą ma bezwzględny obowiązek przestrzegania aktualnych zasad reżimu sanitarnego:


  • zachowuje bezpieczny dystans (1,5m) wobec innych osób,
  • przed wejściem na salę porodową myje i dezynfekuje ręce,
  • przez cały okres pobytu w szpitalu stosuje się do obowiązku zakrywania nosa i ust.

4. Czas pobytu osoby towarzyszącej na bloku porodowym określa personel medyczny.


Brak akceptacji powyższych zaleceń lub niestosowanie się do nich, na którymkolwiek etapie porodu skutkuje cofnięciem zgody na towarzyszenie rodzącej podczas porodu.