• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Jest to zadanie niezwykle ważne dla naszej placówki, ponieważ instalacja sieć elektryczno-energetyczna znajdowała się w złym stanie i mogłaby przyczynić się do występowania awarii 

na terenie jednostki. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, Szpital dokonał modernizacji rozdzielni RNNN2/B, z której zasilany jest pion ratownictwa medycznego (Szpitalny oddział ratunkowy, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii), pion zabiegowy (Oddział neurochirurgiczny, Oddział okulistyczny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział urologiczny) oraz Oddział kardiologiczny i Oddział neurologiczny. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie kompleksowej modernizacji rozdzielni RNNN2/B w budynku 1C, a w szczególności:

 • wykonanie dokumentacji technicznej, umożliwiającej pracownikom Działu technicznego Szpitala sprawowanie stałego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania nowej aparatury,
 • zakup, montaż i wdrożenie w funkcjonujący system szaf sterowniczych z osprzętem dla pół zasilających,
 • zakup, montaż i wdrożenie w funkcjonujący system wyłączników,
 • wykonanie nowej automatyki systemu SZR między sekcjami i łącznikiem kablowym,
 • modernizacja podłogi wraz z zakupem wykładziny dielektrycznej,
 • odnowienie malatury ścian,
 • zakup i montaż nowego oświetlenia,
 • zakup i montaż drzwi ognioodpornych.

Inwestycja ta została wykonana w warunkach funkcjonującego Szpitala, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a w szczególności zawartymi w normie PN/E-05003. Stanowi krok milowy w kierunku odnowienia infrastruktury elektryczno-energetycznej Szpitala.