• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Ograniczenia odwiedzin zniesione

Ograniczenia odwiedzin zniesione

Dyrekcja Szpitala informuje, że w związku z ustabilizowaniem sytuacji epidemiologicznej, z dniem 01.05.2024r. zniesione zostają ograniczenia odwiedzin w oddziałach szpitalnych.

Powyższe nie dotyczy Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, którego nadal obowiązują zasady wzmożonego reżimu sanitarnego.