• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Wysoki poziom świadomości przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w zakresie potrzeb wynikających z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom regionu, zaowocował kolejnym rokiem obfitującym w wspólne działania Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie oraz włodarzy gmin z obszaru wspólnego funkcjonowania. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kleszczów dokonano zakupu następujących pozycji aparatury i sprzętu medycznego o wartości ponad 627 tys. zł.

  • respiratora stacjonarnego, defibrylatorów oraz monitorów czynności życiowych wraz z najnowocześniejszymi centralami kardiomonitorowymi  dla Oddziału anestezjologii i i intensywnej terapii.
  • lampy operacyjnej oraz narzędzi do mikrochirurgii dla potrzeb zabiegów neurochirurgicznych.

Przekazanie środków finansowych w wysokości 30 tys. zł przez Gminę Szczerców pozwoliło na odnowienie bazy sprzętowej Oddziału kardiologicznego poprzez zakup systemu holterowskiego wraz z rejestratorami, stanowiącego kluczowy element diagnostyki chorób układu krążenia. Również pomoc finansowa w wysokości 30 tys.zł przekazana przez Gminę Rząśnia pozwoliła na odnowienie bazy sprzętowej oddziałów szpitalnych poprzez zakup kardiomonitorów, w tym dla potrzeb najmłodszych pacjentów. Do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego małych pacjentów przyczyniła się również dotacja celowa Gminy Bełchatów (19 tys. zł), dzięki której dokonano zakupu lampy do fototerapii noworodków dla Oddziału pediatrycznego oraz wózka do pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych dla Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.