• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy Prawo atomowe

Obowiązek informacyjny wynikający z ustawy Prawo atomowe

Zgodnie z Art. 32c ppkt 2 ustawy Prawo atomowe, informujemy, że wykonywana w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie działalność medyczna w zakresie diagnostyki obrazowej nie prowadziła do zwiększonego narażenia na promieniowanie jonizujące dla osób z ogółu ludności, które mogło przekroczyć wartość 0,3 mSv na rok. W trakcie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano sytuacji alarmowych oraz negatywnego wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko.