• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia.

Zakupiony w 2011 roku w ramach projektu Rezonans Magnetyczny daje możliwość wykonywania badań całego ciała oraz poszczególnych regionów np. głowy, klatki piersiowej czy jamy brzusznej. Badania przy użyciu rezonansu magnetycznego są krótsze, a powstałe obrazy znacznie bardziej dokładne dzięki nowocześniejszej technologii. Zakup nowego rezonansu magnetycznego przyczynił się do zwiększenia efektywności działań diagnostycznych, poprawił ich jakość umożliwiając zwiększenie liczby badań oraz poszerzenie zakresu wykonywanych badań.

Realizacja projektu polegająca na zakupie w 2011 roku nowego aparatu typu 1,5 T pozwoliła na szybką i precyzyjną diagnostykę, zwiększyła szybkość i jakość wykonywanych badań i tym samym komfort leczenia pacjentów. Dotychczasowy sprzęt oparty był na przestarzałych technologiach i uniemożliwiał przeprowadzenie pełnej diagnostyki oraz wykonanie szeregu badań, niezbędnych we współczesnej medycynie.