• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Nie daj się grypie!

Nie daj się grypie!

Zapraszamy wszystkich pracowników Szpitala do BEZPŁATNEGO szczepienia przeciwko grypie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do pokoju nr 12 w głównym budynku Szpitala. Zapisów można również dokonywać telefonicznie pod numerem: 44 3658 245 lub mailowo:

organizacja@szpital-belchatow.pl

Program szczepień p/ko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego w całości finansowany jest z Budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego