• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zrealizował zadanie pn.: "Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu" w ramach programu zdrowotnego: "Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD".

W ramach realizacji zadania Szpital dokonał zakupu następujących pozycji sprzętowych dla potrzeb Oddziału rehabilitacyjnego.

  • dynamiczny system odciążający do nauki chodzenia,
  • stół pionizacyjny z elektryczną regulacją,
  • rotor elektryczny.

Na realizacje zadania placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 78 000 zł z Ministerstwa Zdrowia oraz 83.410,96zł z budżetu Województwa Łódzkiego.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 162.253,49zł.

Realizacja programu zdrowotnego przyczyniła się do znacznej poprawy jakości bazy sprzętowej przeznaczonej dla potrzeb leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, a w szczególności po udarach mózgu. Jest to szczególnie ważne, gdyż województwo łódzkie charakteryzuje się dużym odsetkiem występowania udarów mózgu, przy jednoczesnej tendencji starzenia się populacji mieszkańców regionu. Obecnie Oddział rehabilitacyjny wraz z Pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Szpitala w Bełchatowie świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców regionu liczącego około 300 tys. mieszkańców. Rocznie w Pododdziale rehabilitacji neurologicznej leczonych jest około 130 pacjentów, wśród których największą grupę stanowią chorzy po przebytym udarze mózgu (średni czas hospitalizacji jednego pacjenta wynosi 30 dni). Nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny pozwoli na wykorzystanie czasu hospitalizacji w sposób zapewniający efektywniejszy proces rehabilitacji, a tym samym pozwoli uzyskać szybszy powrót do sprawności ruchowej osoby po udarze mózgu.