• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:


Rok 2020 był wyjątkowym rokiem.  Wszyscy zmagaliśmy się z pandemią związaną z COVID-19. Większość naszych działań była podporządkowana temu wyzwaniu. Pomimo trudnego czasu udało się nam zrealizować długo oczekiwane i potrzebne zadanie, jakim było przeprowadzenie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Prace budowlane, mimo wielkich wyzwań i trudności jakie przynosił każdy kolejny dzień walki z pandemią trwały nieprzerwanie. Dzięki wyrozumiałości  pacjentów, poświęceniu personelu Szpitala i determinacji podmiotu realizującego zamówienie, mogliśmy pod koniec ubiegłego roku oddać do użytku nowoczesny Szpitalny Oddział Ratunkowy, który mamy nadzieję będzie dobrze służył wszystkim potrzebującym. 

Projekt o nazwie „Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego – modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” możliwy był do zrealizowania dzięki środkom pochodzącym z:

 

  • Unii Europejskiej - 2 213 768,49 zł
  • Samorządu Województwa Łódzkiego – 819 780,89 zł
  • środkom własnym Szpitala -  132 260,95 zł