• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie modernizacji w kolejnej rozdzielni, co ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne placówki.