• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

modernizacja kolejnej rozdzielni energetycznej, dzięki której zostanie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne jednostki.