• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie modernizacji kolejnej rozdzielni, co ma istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne placówki.

Zadanie dotyczyło budynku diagnostycznego, Bloku operacyjnego, Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii,  Apteki szpitalnej, Zakładu diagnostyki laboratoryjnej, Zakładu diagnostyki obrazowej, Zakładu rehabilitacji leczniczej