• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


NAZWA PROJEKTU

Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego poprzez modernizację, przebudowę i doposażenie bloków operacyjnych oraz Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.


ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU – w latach 2018-2019:

Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją i przebudową Bloków operacyjnych i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 • Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Dziecięcej (1 sala operacyjna)
 • Blok Operacyjny Oddziału Otorynolaryngologii (1 sala operacyjna)
 • Główny Blok Operacyjny (6 sal operacyjnych)
 • Utworzeniem 16 łóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 WARTOŚĆ PROJEKTU:


 • Wartość ogólna prac budowlanych                        23.777.702,67 zł
 • Wartość ogólna zakupionego sprzętu                      8 726 045,33 zł *
 • Środki Unii Europejskiej                                          26.598.575,44 zł *
 • Środki Samorządu Województwa Łódzkiego          7.470.946,00 zł

  * z uwagi na przewidywane zakończenie projektu (30.04.2020r) i związane z tym rozliczenie końcowe podane wartości mogą ulec korekcie.


Zakup sprzętu medycznego stanowiącego doposażenie Bloków Operacyjnych i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:


 • Pojemniki na narzędzia - 29.808,00 zł
 • Ssaki próżniowe - 10.314,00 zł
 • Stojaki na kroplówki - 4.968,00 zł
 • Lampy czołowe - 15.120,00 zł
 • Ssaki elektryczne - 7.020,00 zł
 • Stolik anestezjologiczny, wózek reanimacyjny - 84.510,00 zł
 • Pompy - 615.945,60 zł
 • Urządzenia do ogrzew. płynów inf. - 119.232,00 zł
 • Stoły i pojemniki na narzędzia - 15.738,00 zł
 • Wiertarka (duży napęd) - 94.737,60 zł
 • Wiertarka ręczna - 89.451,69 zł
 • Defibrylatory - 895.320,00 zł
 • Urządzenie TOP - 39.987,00 zł
 • System ogrzewania pacjenta - 217.058,40 zł
 • Stoły operacyjne - 1.150.200,00 zł
 • Aparat RTG - 338 928,00 zł
 • Diatermia, koagulacja - 409.197,96 zł
 • Ramię C - 1 371 900,01 zł
 • Aparat nerkozastępczy - 129.600,00 zł
 • Respiratory - 479.941,20 zł
 • Urządzenia do ssania - 52.617,60 zł
 • Aparat USG - 173.000,01 zł
 • Zestaw do laparoskopii i sprzęt urologiczny - 483.599,53 zł
 • Bronchofiberoskop - 199.614,45 zł
 • Łóżka i wózki - 623.636,28 zł