• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Komunikat

Komunikat

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta od 3 lipca 2019 roku w życie wchodzą następujące zmiany (grafika powyżej).