• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Kolejne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Kolejne dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Projekt realizowany w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

 

"Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w ramach przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie w okresie od 26.06.2020 r. do 31.07.2020 r."

Wartość ogólna zadania: 148.166,00 PLN
Wartość dofinansowania: 146.684,00 PLN (dotacja)

Opis zakresu projektu: odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w ilości 23 007 kg powstałych w okresie
od 26.06.2020 r. do 31.07.2020 r. w ramach programu priorytetowego
pn.: "Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa".

Beneficjent: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
                      Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi


www.wfosigw.lodz.pl