• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

  • lampy operacyjnej z przeznaczeniem na blok operacyjny.
  • narzędzi do mikrochirurgii dla potrzeb głównie oddziału neurochirurgicznego.
  • respiratora stacjonarnego dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

Na ten cel Gmina Kleszczów reprezentowana przez Wójta Gminy Kleszczów Sławomira Chojnowskiego przekazała środki finansowe w wysokości blisko 280 000 zł. Poprzez zakup ww. pozycji sprzętowych Szpital realizuje misję Szpitala: "Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie we wszystkich specjalnościach". Mając na uwadze ciągłą poprawę świadczonych usług w Szpitalu, proces modernizacji infrastruktury sprzętowej ujmuje się priorytetowo w swoich planach rozwoju, konsekwentnie go realizując poprzez podejmowane przedsięwzięcia. Celem przyjętych działań jest podniesienie jakości świadczonych usług medycznych oraz wzrostu komfortu hospitalizacji pacjentów. Zakup omawianej aparatury medycznej przyczyni się do rozwoju działalności Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego  i oddziału neurochirurgicznego. Przede wszystkim jednak ma niezaprzeczalny pozytywny wpływ na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Należy zwrócić uwagę, że współpraca i pomoc Gminy Kleszczów jest bezcenna i dowodzi, że przedstawiciele Gminy troszczą się o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu.