• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Projekt realizowany w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi

 

"Poprawa bezpieczeństwa środowiska poprzez odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w ramach przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie".


Wartość ogólna zadania: 154.521,00 PLN
Wartość dofinansowania: 152.976,00 PLN (dotacja)

Opis zakresu projektu: odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych w ilości 23 994 kg powstałych w okresie 16.03.-31.03.2020 r. i 01.08-31.08.2020 r. w ramach programu priorytetowego pn.: "Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa".

Beneficjent: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi