• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Zakup sprzętu medycznego w postaci aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału nefrologicznego i Stacji dializ.