• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów

Czasowe zaprzestanie działalności oddziałów

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2019 roku nastąpi czasowe zaprzestanie działalności następujących oddziałów:

  • Oddziału pediatrycznego od 20.07.2019r. do 04.08.2019r.
  • Oddziału okulistycznego od 22.07.2019r. do 11.08.2019r.
W okresie zamknięcia Oddziału okulistycznego konsultacje okulistyczne dla potrzeb oddziałów szpitalnych będą wykonywane przez lekarzy Poradni okulistycznej w godzinach pracy poradni.
Zgodnie z ustaleniami pacjentów wymagających hospitalizacji w zakresie pediatrii w stanie nagłym należy kierować do Powiatowego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3, a w zakresie okulistyki do Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rakowska 15.