• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna
Aktualność 26 stycznia 2024 roku, dniem wolnym od pracy

26 stycznia 2024 roku, dniem wolnym od pracy

Dyrekcja Szpitala informuje, że dzień 26 stycznia 2024r. ustalony został dniem wolnym od pracy, w zamian za Święto Trzech Króli przypadające w sobotę br.

W związku z powyższym Szpital będzie funkcjonował w trybie dyżurowym (nie dotyczy to Poradni POZ, która będzie funkcjonowała bez zmian).