• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego oraz dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pozwoliła na modernizację istniejącego lądowiska, celem dostosowania go do wymagań prawnych. Zamontowano oświetlenie umożliwiające wykonywanie lotów nocą i w trudnych warunkach atmosferycznych. Dokonano wymiany wiatrowskazu oraz ogrodzenia lądowiska. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową i aplikacyjną, zapewniono nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych oraz podjęto działania promocyjne. Koszt całkowity przedsięwzięcia ukształtował się na poziomie 261 569,57 zł.

Modernizacja obiektu umożliwiła transport pacjentów do i ze szpitala o każdej porze dnia i nocy. Ma to niezaprzeczalnie pozytywny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom regionu.

W wyniku realizacji projektu, funkcjonujące w strukturach Szpitala lądowisko, spełnia wszystkie wymagania ustawodawcy oraz decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało wpisane do krajowej ewidencji lądowisk. Tym samym Szpitalny oddział ratunkowy, jako jednostka Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego spełnia zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego w zakresie całodobowego dostępu do lądowiska dla śmigłowców.