• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Działania poprawiające jakość opieki świadczonej wobec pacjentów w stanach najcięższych, często spowodowanych chorobą nowotworową.

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane - modernizacja pomieszczeń Oddziału, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana paneli nadłóżkowych wraz z elementami instalacji gazów medycznych, wymiana instalacji przyzywowej.